Εγγραφές για τμήματα Γερμανικών

Γερμανικά: Απαραίτητο εφόδιο!
Εάν το παιδί σας θα πάει Δ’ ή Ε΄ Δημοτικού, βρίσκεται στην κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει την δεύτερη ξένη γλώσσα.
Ενημερωθείτε για τα τμήματα Γερμανικών στο Primaschool.
Τηλ. επικοινωνίας για ραντεβού: 2661047547

Ημερομηνίες: 
23/06/20 19:49