Εγγραφές για τμήματα Αγγλικών

Το παιδί σας πάει Α’ ή Β’ Δημοτικού; Τότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει τα Αγγλικά του!
Ενημερωθείτε για τα εξειδικευμένα τμήματα στο Primaschool.
Τηλ. επικοινωνίας για ραντεβού : 26610 47547

Ημερομηνίες: 
23/06/20 19:48