Νέα Σχολική Χρονιά 2020-2021

Το παιδί σας πάει Α’ ή Β’ Δημοτικού; Τότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει τα Αγγλικά του!
Ενημερωθείτε για τα εξειδικευμένα τμήματα στο Primaschool.
Τηλ. Επικοινωνίας για ραντεβού : 26610 47547.

Ημερομηνίες: 
18/06/20 15:23