ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 - 20:00 θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Primaschool ενημέρωση για τους μαθητές μας, με θέμα την «Ανακύκλωση», στην αγγλική γλώσσα.
Το Primaschool θα επισκεφθούν, οι Lesley Cummings και Ian Smith, δυο από τους ιδρυτές και εθελοντές του Κέντρου Ανακύκλωσης Λιαπάδων.
Θα μας μιλήσουν για την ανακύκλωση, τον τρόπο ανακύκλωσης καθώς και για τα οφέλη που προκύπτουν από την σημασία της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων.
Σας περιμένουμε με χαρά. Και μην ξεχνάτε πως όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Ημερομηνίες: 
08/11/19 16:27