100% Επιτυχία στις εξετάσεις NOCN Μαΐου

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!!! Αναρτήθηκαν και τα τελευταία αποτελέσματα της εξεταστικής περιόδου του Μαΐου! 100% επιτυχία στις εξετάσεις NOCN στα επίπεδα Β1 και C2, τα Proficiency με την καλύτερη βαθμολογία (Distinction)!

Ημερομηνίες: 
25/07/19 12:33