Απονομή πιστοποιητικών στο Primaschool!

Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε στο Primaschool απονομή πιστοποιητικών των μαθητών μας.

Ημερομηνίες: 
10/12/18 17:48