Γιατί να διαλέξω Κέντρο Ξένων Γλωσσών και όχι ιδιαίτερα μαθήματα

Δείτε στο παρακάτω link γιατί να διαλέξετε τα παιδιά σας να κάνουν μάθημα σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών και όχι σε ιδιαίτερα μάθηματα.

https://www.youtube.com/watch?v=5eT3UfxPcY4&t=7s

Ημερομηνίες: 
18/09/17 18:38