Ώρες γραφείου από 19/9

Σας ενημερώνουμε ότι από 19 Σεπτεμβρίου, η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή, 12:00 - 20:00.

Ημερομηνίες: 
19/09/16 19:00