Θέσεις εργασίας για νοσηλευτικό προσωπικό

Ζητούνται απόφοιτοι νοσηλευτικής στο Μονάχο για άμεση πρόσληψη. Προετοιμασία απαιτούμενου επιπέδου Γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα. Πληροφορίες στη γραμματεία στο τηλ. 2661047547.

Ημερομηνίες: 
07/10/16 16:03