Καλοκαιρινά τμήματα

Φέτος το καλοκαίρι θα λειτουργούν τμήματα:

 • Junior A σε 2 μήνες, για παιδιά 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού

• Προετοιμασία εξετάσεων Goethe (Β1-Β2) Σεπτέμβριου στην Κέρκυρα

• Προετοιμασία ΚΠΓ Γερμανικών (Β1-Β2) Νοεμβρίου

• Προετοιμασία FCE (Β2) Δεκεμβρίου

• Προετοιμασία Advanced (C1) Δεκεμβρίου

• Προετοιμασία Proficiency (C2) Δεκεμβρίου

Ημερομηνίες: 
09/06/17 16:15