Η φιλοσοφία μας

Φιλοσοφία

Πιστεύουμε ότι σε ένα χαρούμενο σχολείο τα παιδία μαθαίνουν πιο ευχάριστα και έτσι αγαπούν τη γλώσσα που διδάσκονται.

Για μας, στόχος είναι το κάθε παιδί και ο κάθε μαθητής μας να:

  • απολαμβάνει τη μάθηση
  • μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι
  • επικοινωνεί άνετα και με σιγουριά στη γλώσσα που διδάσκεται
  • συνεργάζεται
  • σκέφτεται δημιουργικά
  • μάθει πώς να μαθαίνει
  • διευρύνει τους ορίζοντές του
  • κινείται εύκολα/άνετα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  • νιώθει την αποδοχή και την αγάπη μας
  • πετυχαίνει σε εξετάσεις γλωσσομάθειας