Μαθήματα Ελληνικών για αρχάριους

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Primaschool θα πραγματοποιήσει κύκλο μαθημάτων Ελληνικών για αρχάριους το χρονικό διάστημα 23.03.20 – 03.04.20 (20 ώρες).
Δίνεται έμφαση στον προφορικό λόγο και στην πραγματική εξάσκηση σε διάφορες τοποθεσίες στην πόλη της Κέρκυρας.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής :
Primaschool
Γερ. Μαρκορά 41, Τηλ. 2661047547, email: info@primaschool.gr
Web: www.primaschool.gr

Ημερομηνίες: 
13/02/20 19:52