Τo Σεπτέμβριο 2019 εντατικά μαθήματα Ελληνικών

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Primaschool θα πραγματοποιήσει εντατικά μαθήματα Ελληνικών, επιπέδου Α1 (για αρχάριους), το χρονικό διάστημα 16.09.19 – 27.09.19 (40 ώρες).
Δίνεται έμφαση στον προφορικό λόγο και στην πραγματική εξάσκηση σε διάφορες τοποθεσίες στην πόλη της Κέρκυρας.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής :

Primaschool
Γερ. Μαρκορά 41, Τηλ. 2661047547, email: info@primaschool.gr Web: www.primaschool.gr

Ημερομηνίες: 
17/04/19 18:01