Κύκλος μαθημάτων Ελληνικών για προχωρημένους

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Primaschool θα πραγματοποιήσει εντατικά μαθήματα Ελληνικών, επιπέδου Α2-Β1 (για προχωρημένους), το χρονικό διάστημα 15.04.19 – 19.04.19 (40 ώρες).
Δίνεται έμφαση στον προφορικό λόγο και στην πραγματική εξάσκηση σε διάφορες τοποθεσίες στην πόλη της Κέρκυρας.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής :
Primaschool Γερ. Μαρκορά 41, Τηλ. 2661047547, email: primacfu@otenet.gr
Web: www.primaschool.gr

Ημερομηνίες: 
11/02/19 19:45