Πρόγραμμα εξετάσεων 2011

  • Goethe-Institut
  • ΚΠΓ
  • FCE
  • ECCE(ΑΝΑΝΕΩΣΗ)
  • ECPE (ΑΝΑΝΕΩΣΗ)
  • EDEXCEL
Ημερομηνίες: 
25/07/12 (Όλη Μέρα) to 28/07/12 (Όλη Μέρα)