Δια Βίου Μάθηση

Tο Primaschool ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (αρ. μητρώου 2100855) και αποτελεί ουσιαστικά μια πλήρη μονάδα εκπαίδευσης ενηλίκων η οποία απευθύνεται σε όλους.

 

 

Πρωταρχικός μας στόχος, στο ΚεΔιΒιΜ1 Primaschool, είναι η απόκτηση επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων που συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς. Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες μπορούν να είναι:

• Γλώσσα και επικοινωνία
• Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις
• Νέες τεχνολογίες
• Οικονομία – επιχειρηματικότητα
• Ποιότητα ζωής – περιβάλλον
• Πολιτισμός και τέχνη
• Πρόγραμμα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
• Τοπικά προγράμματα

Διαθέτουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις, κατάλληλο εξοπλισμό και συνεργαζόμαστε με άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές, ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχία του κάθε προγράμματος.