Το παιδί σας πάει Α’ ή Β’ Δημοτικού; Τότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει τα Αγγλικά του!

Από την Α΄ Δημοτικού ξεκινάμε την πρώτη τάξη Αγγλικών στο Primaschool με βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, τις διάφορες χειροτεχνίες, καθώς επίσης κάνουν και τα πρώτα τους βήματα στην ανάγνωση και τη γραφή.

 

Για τα παιδιά της Β΄ και Γ΄ Δημοτικού, στο Primaschool λειτουργούν Junior τάξεις με έμφαση στο να επικοινωνούν  οι μαθητές στα Αγγλικά, στο να γράφουν και να διαβάζουν με την υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων, και στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση μέσω παιχνιδιών ρόλων (roleplay) εξασκώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το καινούργιο λεξιλόγιο που έχουν μάθει. 

 

Σύμφωνα με τους νευρολόγους, υποστηρίζεται ότι μέχρι την ηλικία των 11-12 ετών, ο εγκέφαλος έχει σημαντικά αυξημένες δυνατότητες στην εκμάθηση της γλώσσας συγκριτικά με αργότερα, όταν χάνει την ευελιξία του. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν μία ή και περισσότερες ξένες γλώσσες σαν την μητρική τους λόγω της εξαιρετικής αφομοιωτικής τους ικανότητας και μπορούν να αποκτήσουν μια άριστη προφορά, με προϋπόθεση την αφιέρωση ανάλογου χρόνου και τη σωστή καθοδήγηση.

 

Επικοινωνία