Πρόγραμμα σπουδών: Αγγλικά

  •  Τα παιδικά τμήματα αποτελούν μια πολύ καλή προετοιμασία για τις κανονικές τάξεις. Όσο πιο νωρίς ξεκινά ένα παιδί να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, τόσο πιο γρήγορα την αφομοιώνει, αποκτώντας μ' αυτόν τον τρόπο άριστη προφορά και μεγαλύτερη ευκολία χειρισμού της.
  • Το πρώτο αναγνωρισμένο πτυχίο στα Αγγλικά σε ανώτερο επίπεδο (Β1) μπορεί να επιτευχθεί σε τέσσερα χρόνια φοίτησης σε κανονικά τμήματα.
  • Υπάρχει η δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα και για μικρά γκρουπ (2 έως 4 ατόμων).
ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΙΑ
4-6 ετών Minis -
Από 6 ετών Pre-Junior -
Από 7-8 ετών Α/B Junior  
Από 8-9 ετών Α-Senior Beginners Pre A1 ( Palso )
  Β-Senior ( A1 )  
  C-Senior ( A2 ) KET Cambridge
  D-Senior ( B1 )

PET Cambridge

TOEIC

PTE EDEXCEL LEVEL 2

  E-Senior Pre-FCE ( B2 )

ECCE Michigan

FCE Cambridge

TOEIC

PTE EDEXCEL LEVEL 3

  Advanced C1

CAE Cambridge

ALCE Michigan

TOEIC

TOEFL

PTE EDEXCEL LEVEL 4

  Proficiency C2

CPE Cambridge

ECPE Michigan

TOEIC

TOEFL

PTE EDEXCEL LEVEL 5