Σπουδές / Εργασία στο Εξωτερικό

Διαθέτουμε:

  • Μακρόχρονη εμπειρία στη διαδικασία εισαγωγής σε γερμανικά/ αγγλικά πανεπιστήμια.
  • Άμεση επαφή με γερμανικές εταιρίες για την εξασφάλιση πρακτικής εξάσκησης.
  • Πολύ καλή γνώση της αγοράς εργασίας στη Γερμανία.

 

Προσφέρουμε:

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1. Συμβουλές για τα αντικείμενα σπουδών και τα αντίστοιχα πανεπιστήμια στη Γερμανία και στην Αγγλία.

2. Προετοιμασία για το TestDaF και το DSH – εισαγωγικές εξετάσεις Γερμανικών.

3. Προετοιμασία για το IELTS ή το TOEFL – εισαγωγικές εξετάσεις Αγγλικών για πανεπιστήμια της Αγγλίας ή της Αμερικής.

4. Συμπλήρωση των εγγράφων εισαγωγής σε γερμανικά / αγγλικά πανεπιστήμια της επιλογής σας.

5. Οδηγίες για την σωστή δομή του βιογραφικού σημειώματος.

6. Συμβουλευτική υποστήριξη για τις προδιαγραφές του προγράμματος ERASMUS.

7. Διόρθωση εργασιών στο πανεπιστήμιο (Γερμανικά, Αγγλικά, Ελληνικά).

8. Διόρθωση πτυχιακών εργασιών (Diplom, Bachelor, Master) στη γερμανική/αγγλική γλώσσα.

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1. Εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, απαιτούμενο επίπεδο Β1.

2. Οδηγίες για την σωστή δομή του βιογραφικού σημειώματος.

3. Εύρεση και εξασφάλιση θέσεων πρακτικής επαγγελματικής εξάσκησης σε όλους τους τομείς (ξενοδοχειακά, νοσηλευτικά, τεχνολογικά, κλπ.)

4. Μεσολάβηση για 3ετη επαγγελματική σχολή σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση (Μάγειρας, σερβιτόρος, ηλεκτρολόγος, κλπ.), η οποία εκπαίδευση πληρώνεται με το ελάχιστο ποσό 500 Ευρώ μηνιαίως.

5. Εύρεση και εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Ενημέρωση για ζήτηση στη αγορά εργασίας.