Σε 4 μήνες φτάσαμε στο Β1!

Το εντατικό τμήμα ενηλίκων στα Γερμανικά ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων τους, φτάνοντας σε διάστημα 4 μόλις μηνών σε επίπεδο Β1!
Σε αυτούς τους μήνες προετοιμάστηκαν πλήρως για την πρακτική εξάσκηση που θα ακολουθήσει στη Γερμανία.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Ημερομηνίες: 
18/07/16 12:36