Εντατικό τμήμα ενηλίκων

Image: 

Σε δύο μόνο μήνες μιλάμε καλά Γερμανικά! Stimmt’ s?

Image count: 
15