Η αλληλεγγύη μετράει!

Image: 

Σήμερα στο Primaschool είχαμε την τιμή να φιλοξενούμε τον ιατρό κ. Φοίβο Κακαβίτσα, αντιπρόεδρο της ένωσης ιατρών του ΕΣΥ και μέλος της αποστολής που πήγε στη Μυτιλήνη για παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες, ο οποίος μας ενημέρωσε σχετικά με το προσφυγικό θέμα και πώς το βιώνουν τα παιδιά-πρόσφυγες. Μας παρουσίασε πλούσιο υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) και τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον κάνοντας καίριες ερωτήσεις!

Image count: 
7