ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNΙCEF - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Φέτος στις γιορτές τo Primaschool θα βοηθήσει στο έργο της UNICEF κάνοντας έρανο για τα παιδιά πρόσφυγες. Καθημερινά μέχρι τις 23/12/2015 θα υπάρχει στο Primaschool κουτί εράνου όπου θα μπορούν όλα τα παιδιά να συνδράμουν στο έργο μας.
Παράλληλα, την Τετάρτη 23/12/2015 στις 16:00, στο χώρο του Primaschool, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για όλους τους μαθητές μας, στην οποία ο ιατρός κος Φοίβος Κακαβίτσας, αντιπρόεδρος της ένωσης ιατρών του ΕΣΥ και μέλος της αποστολής που πήγε στη Μυτιλήνη για παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες, θα μιλήσει για το προσφυγικό θέμα και πώς το βιώνουν τα παιδιά-πρόσφυγες.
Συμμετέχετε και εσείς!

Ημερομηνίες: 
15/12/15 15:51