43 μαθητές του Primaschool πέτυχαν στις εξετάσεις Αγγλικών και Γερμανικών, επίπεδα Α2 –Γ2, τη σχολική χρονιά 2013 – 2014!

43 μαθητές μας συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποιημένων φορέων και πέτυχαν σε αυτές, αποκτώντας έτσι το πιστοποιητικό που επιθυμούσαν.
Πάντα επιτυχίες παιδιά!
Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα: primaschool.gr

Ημερομηνίες: 
09/10/14 12:30