Το Primaschool στην International Publishers Exhibition - Αθήνα.

Image: 

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα το Discussion Group για ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που διοργανώθηκε στα πλαίσια της έκθεσης International Publishers Exhibitions με συντονίστρια την Ξάνθη Βαγγαλάτη.
Τα θέματα ήταν:
1.Students' progress - how can a school owner be up to date with the
progress of each student
2. Advertising - what means does a school use, except internet, to
promote its services
3. Today's FLS market - which challenges have risen and how does a
school cope with them

Image count: 
1