Μεγάλη ευκαιρία για απόφοιτους Λυκείου!

Επιδοτούμενες σπουδές σε επαγγελματικές σχολές της Γερμανίας.
Όλα τα έξοδα καλύπτονται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα!
Κλείστε ραντεβού στην γραμματεία μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά!
Primaschool : Από Δευτέρα 30 Ιουνίου καθημερινά: 09:00 – 13:30 Τηλ. 2661047547

Ημερομηνίες: 
27/06/14 20:12