Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά άρχισαν!

Ενημερωθείτε και εγγραφείτε άμεσα στα τμήματα που επιθυμείτε.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες!
Καθημερινά: 13:00 – 20:00
Primaschool,
Γερ. Μαρκορά 41,
Τηλ. 2661047547

Ημερομηνίες: 
02/06/14 13:55