Τμήματα Ενηλίκων!

Image: 

Τα τμήματα ενηλίκων του Primaschool! Προτεραιότητα έχει η εξάσκηση στον προφορικό λόγο έτσι ώστε οι μαθητές να είναι γρήγορα σε θέση να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά στην Γερμανική, την Αγγλική και τη Ρωσική γλώσσα.

Image count: 
3