Βγήκαν τα αποτελέσματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας!

Μπράβο στους μαθητές μας για την επιτυχία τους στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επίπεδο Β το Νοέμβριο του 2013!
Πάντα επιτυχίες παιδιά!

Ημερομηνίες: 
21/01/14 13:12