Τρόφιμα για τις άπορες οικογένειες της Κέρκυρας.

Οι μαθητές του Primaschool παρέδωσαν σήμερα τα τρόφιμα που συγκέντρωσαν στην εθελοντική ομάδα δράσης ‘Κερκυραίων Πρωτοβουλία’ έτσι ώστε να μοιραστούν στις οικογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη!
Μπράβο παιδιά!

Ημερομηνίες: 
19/12/13 19:25