Τμήματα για φοιτητές.

Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών για Αγγλικά, Γερμανικά και Ρωσικά, ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών. Εγγυημένη και γρήγορη απόκτηση των πτυχίων όλων των επιπέδων και σωστή προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό.

 

Ειδικές τιμές για φοιτητές. 

Ημερομηνίες: 
18/09/13 12:32