Καλοκαιρινή Συναυλία!

Ο μουσικός σύλλογος 'Φίλοι της Μουσικής' Κέρκυρας, Ιόνιο Ωδείο, διοργανώνουν εκδήλωση με μουσική, χορό και τραγούδι. Χορηγός: Primaschool

Ημερομηνίες: 
12/06/13 11:34