55 Υποτροφίες στη Γερμανία

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο ROSTOCK της Γερμανίας και το Γερμανικό Προξενείο Κερκύρας εξασφάλισαν σε πρώτο στάδιο 55 υποτροφίες για νέους και νέες της Κέρκυρας απόφοιτους λυκείου μέχρι 35 ετών για δυνατότητα σπουδών - επαγγελματικής κατάρτισης στο χώρο του τουρισμού (ξενοδοχεία, εστίαση κλπ.)

Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον πρόξενο της Γερμανίας και το πιστοποιημένο κέντρο ξένων γλωσσών PRIMASCHOOL όπου θα υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση των υποτροφιών και θα απαντηθούν τυχόν απορίες και ερωτήματα των ενδιαφερομένων.

Ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας

Τρίτη 23-04-2013 και ώρα 19.00

Ημερομηνίες: 
22/04/13 16:49