Εκπαιδευτικό ταξίδι - Λονδίνο 2012 - Βίντεο - Τρέιλερ

Παρακολουθήστε το βίντεο - τρέιλερ από το εκπαιδευτικό ταξίδι μας στο Λονδίνο, Απρίλιος 2012

Ημερομηνίες: 
08/04/12 (Όλη Μέρα) to 12/04/12 (Όλη Μέρα)