ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΑΕΚ 0,45%

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Primaschool διοργανώνει σεμινάρια ξένων γλωσσών (Αγγλικά – Γερμανικά) για εργαζόμενους επιχειρήσεων/ αυτοαπασχολούμενους επιδοτούμενα από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45%» έτους 2012.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται και στο χώρο εργασίας από έμπειρους γερμανόφωνους και αγγλόφωνους καθηγητές, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εργαζομένων (βασικό ή προχωρημένο επίπεδο, ειδική ορολογία κ.λ.π.)

Ημερομηνίες: 
25/07/12 02:00