Καλά Χριστούγεννα!

Η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου μας σας εύχονται καλά Χριστούγεννα, με υγεία και χαρά!!!

Ημερομηνίες: 
21/12/12 (Όλη Μέρα) to 31/01/13 (Όλη Μέρα)