Εκδήλωση - Τα παιδιά μαθαίνουν για τη ζωή ενός ποδοσφαιριστή

Το Primaschool διοργανώνει κύκλο ομιλιών για τα σύγχρονα επαγγέλματα.

Τα παιδιά μαθαίνουν για τη ζωή ενός… ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
Συζήτηση με τον Ορέστη Καρνέζη
Πέμπτη 31 Μαΐου 2012, 7:30 μ.μ. στο Primaschool

Ημερομηνίες: 
31/05/12 19:30