Αλληλογραφία με Νέα Υόρκη

Το Prima School σε συνεργασία με το σχολείο της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μια διαδραστική επικοινωνία μέσω Internet.

Στο πρώτο στάδιο οι μαθητές έλαβαν και έστειλαν τα πρώτα e-mail τους με στοιχεία για τους ίδιους αλλά και φωτογραφίες ώστε να γνωριστούν καλύτερα. Ακολούθησαν και άλλα e-mail μέσω των οποίων τα παιδιά αντάλλαξαν πληροφορίες για τον τόπο τους όπως και τα έθιμα των Χριστουγέννων στην πόλη τους.

Στο στάδιο που βρισκόμαστε οι μαθητές θα λάβουν ένα μικρό φιλμάκι στο οποίο θα παρακολουθήσουν τους συμμαθητές τους από την Νέα Υόρκη στη σχολική καθημερινότητά τους.

Σκοπός των μαθητών μας, μαζί με τη βοήθεια των καθηγητών τους, είναι να δημιουργήσουν τα δικά τους βίντεο κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να τους γνωρίσουν την εκπαιδευτική καθημερινότητά τους.

Οι μαθητές μας μέχρι τώρα δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτήν τη δραστηριότητα καθώς τους βοηθά τόσο να εξελίξουν τις γνώσεις τους στα Αγγλικά, όσο και να γνωρίσουν την αμερικανική κουλτούρα.

Ημερομηνίες: 
25/07/12 (Όλη Μέρα)