Ανακοίνωση για την σχολική χρονιά 2011-2012

PlayandTalk English & PlayandTalk German (3-5 χρονών)
Ειδικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά μαθαίνουν τις επιλεγμένες ξένες γλώσσες παίζοντας και χωρίς κόπο, υπό την καθοδήγηση και αγάπη των ειδικευμένων δασκάλων μας. Το μάθημα με δημιουργικές δραστηριότητες, Role-Play, τραγούδι, χρήση διαδραστικού πίνακα και Computer γίνεται πραγματική διασκέδαση!

Pre-Junior English & Minis German (από 6 χρονών)
Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για παιδιά από την Α΄τάξη Δημοτικού, ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας για αυτή την ηλικία. Με έμφαση στο προφορικό λόγο μέσω δημιουργικής δραστηριότητας, Role-Play, τραγούδι, χρήση διαδραστικού πίνακα και Computer εξασφαλίζεται η ευχάριστη πρώτη επαφή με τα Αγγλικά και τα Γερμανικά.

Ρώσικα (για όλες τις ηλικίες)
Μαθήματα ιδιαίτερα ή σε ολιγομελή τμήματα με έμπειρή καθηγήτρια Ρωσικής Φιλολογίας. Ζητήστε πληροφορίες από τη Γραμματεία μας.

Τμήματα για φοιτητές
Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών στα Αγγλικά, Γερμανικά και Ρώσικα ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών. Εγγυημένη και γρήγορη απόκτηση όλων των πτυχίων όλων των επιπέδων και σωστή προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Ειδικές τιμές για φοιτητές.

Τμήματα για ενήλικες
Είτε για προσωπικους είτε για επαγγελματικούς λόγους - στα τμήματα ενηλίκων όλοι μιλάνε Αγγλικά, Γερμανικά και Ρώσικα από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εγγυημένη και γρήγορη απόκτηση όλων των πτυχίων όλων των επιπέδων, εφόσον το επιθυμείτε.

Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό (για μαθητές Λυκείου)
Μαθήματα για την εισαγωγή σε Γερμανικά ή Αγγλικά Πανεπιστήμια και υποστήριξη στην on-line εγγραφή στο επιθυμητό Πανεπιστήμιο.

Ημερομηνίες: 
25/07/12 (Όλη Μέρα)