Η μεθοδολογία μας

Μεθοδολογία

Βασική μας αρχή είναι ο σεβασμός στο μαθησιακό στυλ του καθενός. Δεν υπάρχει μια μέθοδος κατάλληλη για όλους. Διαμορφώνουμε το μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών μας και ακολουθούμε τη μέθοδο της ενθάρρυνσης και στηρίζουμε τα παιδιά μας στην προσπάθειά τους.
Πιστεύουμε και σεβόμαστε ότι «Κάθε μαθητής μας – ένας ολόκληρος κόσμος»

Διδακτικά μέσα:

 • Διαδραστικοί πίνακες
 • E-book
 • Δημιουργικές δραστηριότητες
 • Εργασία σε ζευγάρια (pair work) και ομάδες
 • Εκπαιδευτικά projects
 • Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
 • Mock tests
 • Αίθουσα υπολογιστών
 • Προβολή ταινιών, ντοκιμαντέρ
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στην Αγγλία και Γερμανία
 • Αλληλογραφία με σχολεία εξωτερικού
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς