Πρόγραμμα σπουδών: Γερμανικά

 Γιατί να μάθω Γερμανικά;

Μαθαίνω Γερμανικά σημαίνει αποκτώ δεξιότητες με τις οποίες μπορώ να βελτιώσω την επαγγελματική και προσωπική ποιότητα της ζωής μου.

Καθώς πάνω από 100 εκ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μιλούν Γερμανικά και είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα στην Ευρώπη, η εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας και κουλτούρας μου ανοίγει νέες προοπτικές:

  • σπουδές και επαγγελματικές δυνατότητες στη Γερμανία

  • προγράμματα ανταλλαγών μαθητών/φοιτητών (Erasmus)

  • επαγγελματικές ευκαιρίες σε οποιαδήποτε χώρα

  • επιστήμη και έρευνα

  • τουρισμός και ταξίδια

  • πολιτισμός (λογοτεχνία, μουσική, τέχνη, φιλοσοφία κλπ)

 

Πιστοποίηση γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα

Η πιστοποίηση της γνώσης της γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα μπορεί να αποκτηθεί μέσω 3 φορέων: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Goethe Institut και ÖSD.

Το πρώτο αναγνωρισμένο επίπεδο από το ΑΣΕΠ είναι το επίπεδο Β1, το οποίο στους εφήβους κατακτάται σε διάρκεια 3-4 ετών και στους ενήλικες αναλόγως το διαθέσιμο χρόνο τους, ακόμη και σε διάστημα μερικών μηνών.

 

Μαθήματα στο Primaschool

  • Κάθε σχολική χρονιά λειτουργούν παιδικά τμήματα (Minis, Kinder) τα οποία αποτελούν μια πολύ καλή προετοιμασία για τις κανονικές τάξεις. Όσο πιο νωρίς ξεκινά ένα παιδί να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, τόσο πιο γρήγορα την αφομοιώνει, αποκτώντας μ' αυτόν τον τρόπο άριστη προφορά και μεγαλύτερη ευκολία χειρισμού της.
  • Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα αλλά και για μικρά γκρουπ (έως 5 άτομα).

 

ΗΛΙΚΙΑ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
4-6 ετών Minis -
Από 7 ετών Kinder -
Από 8 ετών Α1

A1 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

A1 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT

  Α2

Α2 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

A2 Goethe Institut

A2 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT

  Β1

B1 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

B1 Zertifikat Deutsch Goethe Institut

B1 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 

  Β2

B2 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Β2 Goethe Institut

B2 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 

  C1

C1 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

C1 Goethe Institut

C1 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 

C1 TestDaf

  C2

C2 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

C2 Goethe Institut

C2 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT

C2 TestDaf