Πρόγραμμα σπουδών: Αγγλικά

Τα Αγγλικά είναι η παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας και περίπου 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι τα μιλούν.
  • Χρησιμοποιούνται σχεδόν απ’ όλες τις επιχειρήσεις παγκοσμίως.
  • Για τη συμμετοχή στα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών απαιτείται η πολύ καλή γνώση τους.
  • Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών στο Internet που μπορεί να χρειαστείς για απλά θέματα, όπως η μουσική, οι υπολογιστές, τα βιβλία, οι φωτογραφίες, ο χορός, τα ταξίδια κλπ, αλλά και πιο εξεζητημένα, όπως η υγεία, η οικονομία, διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι κλπ, είναι στα Αγγλικά.
  • Στην Ελλάδα είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο στον τουρισμό και αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την μοριοδότηση στο ΑΣΕΠ.

 

Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα

Η πιστοποίηση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα μπορεί να αποκτηθεί μέσω αρκετών φορέων. Ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο που βρίσκεται ο μαθητής επιλέγουμε από κοινού την εξέταση που του ταιριάζει καλύτερα, με σκοπό την σίγουρη επιτυχία του.

Το πρώτο αναγνωρισμένο επίπεδο από το ΑΣΕΠ είναι το επίπεδο Β1, το οποίο στους εφήβους κατακτάται σε διάρκεια 3-4 ετών και στους ενήλικες αναλόγως το διαθέσιμο χρόνο τους, ακόμη και σε διάστημα μερικών μηνών.

 

Μαθήματα στο Primaschool

  • Κάθε σχολική χρονιά λειτουργούν παιδικά τμήματα (Minis, Pre Junior, Junior A, Junior B) τα οποία αποτελούν μια πολύ καλή προετοιμασία για τις κανονικές τάξεις. Όσο πιο νωρίς ξεκινά ένα παιδί να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, τόσο πιο γρήγορα την αφομοιώνει, αποκτώντας μ' αυτόν τον τρόπο άριστη προφορά και μεγαλύτερη ευκολία χειρισμού της.
  • Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα αλλά και για μικρά γκρουπ (έως 5 άτομα).

 

ΗΛΙΚΙΑ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Από 7 ετών Pre-junior  
Από 7-8 ετών Α/B Junior  
Από 8-9 ετών A Senior  
  Β Senior (A1)

 

  C Senior (A2)  
  D Senior (B1)

TOEIC

NOCN B1

  E Senior FCE (B2)

FCE Cambridge

ECCE Michigan

TOEIC

NOCN B2

  Advanced (C1)

CAE Cambridge

ALCE Michigan

TOEIC

NOCN C1

IELTS

  Proficiency (C2)  

CPE Cambridge

ECPE Michigan

TOEIC

NOCN C2

IELTS