Επικοινωνία

Primaschool
Γερ. Μαρκορά 41
49132, Κέρκυρα
2661047547
primacfu@otenet.gr

Ώρες γραφείου:
Δευτέρα - Παρασκευή 12:00 - 20:00

Περίοδος εγγραφών:
Δευτέρα - Παρασκευή 11:00 - 13:00 και 18:30 - 20:30