Για εμάς

To Primaschool ιδρύθηκε από την Ξάνθη Βαγγαλάτη και τη Sabine Stüder και λειτουργεί από το 1994 σαν Κέντρο Ξένων Γλωσσών και από το 2015 σαν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας λειτουργούν τμήματα εκμάθησης Γερμανικής γλώσσαςΑγγλικής γλώσσας και Ελληνικής γλώσσας, για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες –από παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι ενήλικες και επαγγελματίες. Παράλληλα λειτουργούν και τμήματα για δίγλωσσα παιδιά.

Για εμάς, μια πολύτιμη παράμετρος στην εκπαίδευση των παιδιών, είναι οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις που κάνουμε σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για αυτό, κάθε χρόνο διοργανώνουμε πολλές εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με σκοπό:

  • τη γνωριμία των μαθητών μας με τα ήθη και τα έθιμα ξένων χωρών

  • την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

  • την επαφή με το σχολείο και τους καθηγητές μας και εκτός τάξης – ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων

  • τη δημιουργική έκφραση

  • τη ψυχαγωγία και τη διασκέδαση

Έτσι, θεωρούμε σημαντικό να σας ενημερώνουμε για όλα τα νέα μας ώστε να παρακολουθείτε την πορεία μας και να συμμετέχετε και εσείς στις εκδηλώσεις που αφορούν τους γονείς.

 

  

Σήμερα η ομάδα καθηγητών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Primaschool αποτελείται από 9 εκπαιδευτικούς.

Σκοπός του είναι η διδασκαλία των Γερμανικών, των Αγγλικών και των Ελληνικών με σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μεθόδους, προκειμένου οι μαθητές/–τριες στο ενδεικνυόμενο χρονικό διάστημα όχι μόνο να γίνουν γνώστες της γλώσσας, αλλά και της κουλτούρας των συγκεκριμένων χωρών, στόχος που επιτυγχάνεται, μεταξύ των άλλων, και με τα εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό που διοργανώνουμε.

Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής λειτουργίας του το Primaschool επιδιώκει στενή συνεργασία με τους γονείς των μαθητών, προκειμένου να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η παρακολούθηση της προόδου τους.