Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα Γερμανικών Κ.Π.Γ. Μαΐου – 100% επιτυχία.

Μπράβο σε όλους τους μαθητές μας για την επιτυχία τους στα επίπεδα Α1-Α2 και Β1-Β2 στις εξετάσεις Κ.Π.Γ. Μαΐου!

Ημερομηνίες: 
04/08/17 10:20