Επικοινωνία

Primaschool
Γερ. Μαρκορά 41
49132, Κέρκυρα
2661047547
primacfu@otenet.gr

Ώρες γραφείου:
Δευτέρα - Παρασκευή 14:00 - 20:00